Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej zdobył Złoty Dyplom oraz nagrodę specjalną na VI Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, który odbył się w dniach 15-16 marca 2013 roku.

Jury oceniło występ naszego zespołu na 94/100 pkt. co dało Złoty Dyplom w kategorii chórów mieszanych.

Dodatkowo chór został wyróżniony Nagrodą Specjalną "Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Marzeny Matowskiej".

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie organizatorów: http://www.zchk-bydg.opoka.net.pl/

Złoty Dyplom
Nagroda Specjalna