Logowanie do Strefy ChórzystyHistoria

Powstanie Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej

1965-2015

Pierwsze próby utworzenia na Politechnice Gdańskiej zespołu śpiewaczego datowane są na rok 1958 i wiążą się z osobami Leona i Ireneusza Łukaszewskich. Oficjalna rejestracja działalności Chóru Politechniki Gdańskiej nastąpiła w listopadzie 1965 roku, kiedy to na Politechnice powstał zespół kameralny pod nazwą "Collegium Academicum Musicae Antiqae". W styczniu 1968r – na życzenie senatu uczelni – CAMA zmienia nazwę na Chór Politechniki Gdańskiej.

Kierownictwo artystyczne Chóru sprawują kolejno Dyrygenci: Andrzej Lewandowski (1965-1980), Jan Łukaszewski (1980-1992). Od października 1992r. zespół prowadzi Mariusz Mróz, absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Andrzej Lewandowski

1965-1980

Pod batutą Andrzeja Lewandowskiego, w styczniu 1973 zespół dokonuje nagrań dla France Musique, które następnie zostają zaprezentowane w Radio–Europa, w marcu 1973. Rozwija się niezwykle oryginalna działalność Teatru Wokalnego Chóru Politechniki Gdańskiej - łączącego śpiew z choreografią (maj 1973). Dyrygent również komponuje dla zespołu. Muzyką Andrzeja Lewandowskiego wypełniona jest nagrana w czerwcu 1976 roku płyta długogrająca (min. "Kosmonomia per 20 voci", Encomion").

Jan Łukaszewski

1980-1992

Jan Łukaszewski zapisuje się w historii zespołu jako współorganizator szeregu zagranicznych tras koncertowych (Chór Politechniki Gdańskiej podróżuje po wszystkich większych krajach europejskich). Pod jego kierownictwem zespół zdobywa laury na Festival International de Musica w Cantorigros (Hiszpania) w roku 1987 - dwie drugie nagrody - w kategorii chórów mieszanych (pierwszej nagrody nie przyznano) i w kategorii chórów żeńskich. Ponadto dziewięcioro chórzystów PG, w ramach zorganizowanego na tę okazję Gdańskiego Chóru Akademickiego, uczestniczy w 1981r. w Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Manili na Filipinach. W krajowej działalności zespołu dominują wykonania dużych form muzyki oratoryjno-kantatowej (oratoria, msze, litanie). Chór wykonuje muzykę różnych stylów i epok od okresu Baroku po Neoromantyzm.

Mariusz Mróz

1992-obecnie

Pod kierownictwem Mariusza Mroza zespół ożywia działalność nie tylko muzyczną, ale również społeczno-kulturalną wykonując w 1993r. pierwszy koncert muzyki poważnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka, koncerty dla ofiar pożaru w Stoczni Gdańskiej (1994, 1999), Requiem dla powodzian (1997), koncert na rzecz odbudowy kościoła św. Katarzyny w Gdańsku (2008) oraz organizując w Gdańsku festiwale chórów akademickich (ogólnopolski - grudzień 1996 i międzynarodowy - grudzień 1997). Od roku 2000, zespół włącza się aktywnie w organizację festiwali chórów i orkiestr pod patronatem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego oraz PZChiO.

Początkowo zespół kontynuuje tradycje wielkich koncertów oratoryjnych - wspólnie z orkiestrami: Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Teatru Muzycznego w Gdyni, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Słupską Orkiestrą Kameralną "Simfonia Baltica". Stopniowo spaja obydwie tradycje i nurty wypracowane przez poprzedników - wykonując z rosnącym powodzeniem muzykę XX wieku oraz polską muzykę współczesną, min.:

  • "Nieszpory Ludźmierskie" Jana Kantego Pawluśkiewicza w Teatrze Muzycznym w Gdyni – udział w wystawieniu formy teatralnej utworu (wydarzenie roku 1994 wg dziennika Rzeczpospolita),

  • "Requiem dla mojego przyjaciela" Zbigniewa Preisnera w Kościele Mariackim w Słupsku w czerwcu 1999 i w Gdańsku w Katedrze Oliwskiej w maju 2000,

  • "Stabat Mater" Karola Szymanowskiego w ramach Koncertu poświęconego pamięci Jerzego Waldorffa w Słupsku we wrześniu 2000 oraz powtórzenie "Stabat Mater" w Trójmieście w listopadzie 2000 i w Gdańsku w maju 2004,

  • Oratorium Wielkanocne "Woła nas Pan" Włodzimierza Korcza w Katedrze Oliwskiej w kwietniu 2001,

  • "Misa pro Pace" Wojciecha Kilara w Słupsku i Gdańsku w maju 2002 (nominacja do wydarzenia roku 2002 województwa pomorskiego), kolejne wykonania w murach Politechniki Gdańskiej w listopadzie 2007 oraz w Elblągu w czerwcu 2008,

  • "Carmina Burana" Carla Orffa – w październiku 2004 oraz we wrześniu i październiku 2006 Filharmonii Gdańskiej (jubileusz 100-lecia Politechniki w Gdańsku 2004, Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego 2006, koncerty własne Filharmonii 2004, 2006),

  • "Magnificat" Wojciecha Kilara w Słupsku i Gdańsku w maju 2009 oraz powtórzenie koncertu w Słupsku we wrześniu 2009.

Lata 1999 – 2006 - to czas ogromnego nasilenia wszystkich form działalności zespołu. Nie zaniedbując regularnego koncertowania z dużymi dziełami oratoryjnymi – zespół intensywnie pracuje nad rozwojem repertuaru czysto wokalnego. Ukoronowaniem tej intensywnej pracy jest powrót chóru do grona cenionych wykonawców muzyki a' cappella.

W październiku 2001 Chór Politechniki Gdańskiej staje w szranki z 22 zespołami chóralnymi z Polski, Litwy i Ukrainy i zdobywa I miejsce w XIII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Religijnej w Rumii.

Kolejne laury zespół zdobywa na XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach (czerwiec 2002, dyplom brązowy), Międzynarodowych Festiwalach Muzyki Cerkiewnej - w Białymstoku w maju 2004 oraz w Hajnówce w maju 2006; a także w konkursie Pieśni pasyjnej w Bydgoszczy w marcu 2005 (szczegóły - patrz 'Osiągnięcia').

Przychodzą również sukcesy w konkursach i festiwalach zagranicznych: udział w III Światowym Festiwalu Chóralnym w Meksyku (lipiec 2002), nota "Excellent" na XLI Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Montreux (Szwajcaria) w kwietniu 2005 oraz dyplomy srebrny i złoty na Międzynarodowym Festiwalu Chórów Akademickich IFAS 19 w Pardubicach (Czechy) – w lipcu 2006 (szczegóły - patrz 'Osiągnięcia').

Lata 2006 – 2008 to okres szczególny. Zespół wkracza w 40-ty rok swojej statutowej działalności uroczystym koncertem jubileuszowym (styczeń 2006) połączonym ze spotkaniem pokoleń chórzystów spod batut wszystkich trzech Dyrygentów. Wzrasta liczebność i forma zespołu – powodowana zarówno licznymi naborami bardzo uzdolnionej młodzieży studenckiej, jak i wiernością absolwentów. W roku 2006 zespół oficjalnie przyjmuje nazwę "Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej".

Jednocześnie w repertuarze a' cappella wyraźnie utrwalają się dwa nurty. Pierwszym z nich jest muzyka cerkiewna, z którą zespół wykonuje serię 10 koncertów tematycznych, w tym koncert będący zwieńczeniem przewodu doktorskiego Mariusza Mroza – w kościele św. Jana w Gdańsku (listopad 2006); a maju 2008 zespół nagrywa płytę w całości wypełnioną muzyką cerkiewną.

W lipcu 2008 – zespół podejmuje nie lada wyzwanie stając do konkursu muzyki współczesnej im. Beli Bartoka w Debreczynie (Węgry) i bierze udział w półfinałach. Wyjeżdża z Węgier bez dyplomów i medali, ale z nowym repertuarem i z doświadczeniem zetknięcia się z najwyższym światowym poziomem współczesnej chóralistyki.

W listopadzie 2008 – doświadczenia te owocują zdobyciem I miejsca na XI Łódzkim Festiwalu Chóralnym "Cantio Lodziensis" w Łodzi w kategorii chórów akademickich.

Muzyka XX wieku zdobywa w repertuarze a ' cappella chóru równoprawne miejsce z muzyką cerkiewną.

Trzon zespołu tworzą studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej. Chór działa wg formuły otwartej, przyjmując corocznie uzdolnioną muzycznie młodzież. Kariera chórzysty często kończy się wraz z obroną pracy magisterskiej, stąd zespół podlega ciągłym transformacjom. Sukcesy osiągane przez zespół w takich warunkach potwierdzają nie tylko jego dobrą kondycję wokalną, o którą dbają od lat Korepetytorzy Chóru (min. Beata Koska 1996-2006; Anna Fabrello 2006-2009; Magdalena Lewandowska 2009), ale świadczą także o wielkiej pracowitości i prawdziwym umiłowaniu śpiewu chóralnego tak przez Dyrygenta, jak i przez samych chórzystów.

Kontakt z nami

Jak nas znaleźć?

Adres

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

E-mail

chor@pg.gda.pl

Media społecznościowe

facebook.com/achpg

Dyrygent

dr hab. Mariusz Mróz

+48 691 458 384

mmroz@wp.pl

Prezes

Karolina Paczoszka

+48 662 835 533

karolina.paczoszka@gmail.com

Politechnika Gdańska