Logowanie do Strefy ChórzystyDyrygent

dr hab. Mariusz Mróz

1992 - obecnie

Urodził się w 1968 roku. Naukę muzyki rozpoczął w PSM I i II stopnia w Olsztynie w klasie skrzypiec. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na wydziale dyrygentury chóralnej. Jest laureatem ogólnopolskiego konkursu młodych dyrygentów w Poznaniu. Uczestniczył w mistrzowskim kursie dyrygentów w Brugii (Belgia). W latach 1991 - 2000 oraz 2016-20017 pracował z Sopockim Chórem Kameralnym "CONTINUO", a w okresie 2004-2009 z chórem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Elblągu.

Jest organizatorem życia muzycznego na Politechnice Gdańskiej (koncerty symfoniczne, oratoryjne, kameralne, festiwale chóralne ogólnopolskie i międzynarodowe). W latach 2000-2012 był prezesem Gdańskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a także członkiem Zarządu Głównego PZCHiO w Warszawie. Odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZCHiO. Realizuje się również w roli pedagoga i dyrygenta symfonicznego prowadząc orkiestrę Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku (od 2007 do dziś) oraz zajęcia akademickie z dyrygentury chóralnej /w latach 2009 – 2016 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy/. Obecnie jest adiunktem w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Mariusz Mróz

Poprzedni dyrygenci

Jan Łukaszewski

1980 - 1992

Od wielu lat związany z gdańskim ruchem śpiewaczym. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Studia wokalne odbył w klasie prof. Haliny Mickiewiczówny. Dalsze doświadczenia i studia muzyczne zdobył odbył pod kierunkiem ojca Leona i brata Ireneusza oraz ukończył Podyplomowe Studium Dyrygenckie. Pierwsze doświadczenia chóralne gromadził w Chórze Akademii Medycznej w Gdańsku. W latach 1980 – 1992 był dyrygentem Chóru Politechniki Gdańskiej, którego repertuar został wzbogacony o wielkie formy oratoryjne: msze, oratoria i kantaty. W chórze "Schola Cantorum Gedanensis", założonym przez Ireneusza Łukaszewskiego, pełnił początkowo funkcję asystenta dyrygenta, a od roku 1983 objął jego kierownictwo, które pełni po dzień dzisiejszy. Obecna oficjalna nazwa Zespołu brzmi: Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis". Jan Łukaszewski jest obecnie jego dyrygentem oraz dyrektorem naczelnym i artystycznym. Jest także wykładowcą na Podyplomowym Studium Dyrygenckim oraz prowadzi dyrygenckie kursy mistrzowskie. Często zasiada w jury konkursów chóralnych w Polsce i za granicą. Jest jednym z nielicznych w Polsce propagatorów i wykonawców muzyki A. Schönberga, O. Messiaena, Y. Xenakisa, V. Globokara,, T. Takemitsu, R. Straussa, E. Peppinga, M. Tippetta, Ch. Ivesa i S. Barbera.

Jan Łukaszewski

Andrzej Lewandowski

1965 - 1980

Urodził się w Łowiczu. Uczył się III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku - Wrzeszczu (Topolówka) a studia muzyczne ukończył w Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie na Wydziale Wychowania Muzycznego. W roku 1963 założył i prowadził do roku 1971 Chór Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku a w roku 1965 rozpoczął pracę z założonym przez siebie kameralnym zespołem muzyki dawnej pod nazwą: Collegium Academicum Musicae Antiquae (CAMA) w Politechnice Gdańskiej – później – Chór Politechniki Gdańskiej i był jego dyrygentem do 1980 roku.. W roku 1968 zainicjował cykl koncertów pod nazwą: "Politechniczne Wieczory Muzyczne". Gdański kompozytor. Zainteresowania kompozytorskie, jako jego wielka, często ukrywana pasja, rozpoczęło się już w okresie studiów. Pierwszą próbą był cykl pieśni na głos z fortepianem do różnych tekstów poetyckich, następne kompozycje to szereg utworów fortepianowych i kameralnych. Opracował szereg pieśni chóralnych oraz komponował utwory z myślą o ewentualnym ich wykonaniu przez prowadzony przez siebie zespół. W środowisku muzycznym zaczął się liczyć przede wszystkim jako propagator i wykonawca muzyki współczesnej. Aktywnie działał w Związku Kompozytorów Polskich. Za swoje kompozycje uzyskiwał nagrody i wyróżnienia. Poza muzyką współczesną fascynował się muzyką dawną, co znalazło swój wyraz w założonym w Politechnice zespole kameralnym - CAMA. Jego wielkim mistrzem był wybitny polski kompozytor – Witold Lutosławski.

Andrzej Lewandowski

Kontakt z nami

Jak nas znaleźć?

Adres

Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk-Wrzeszcz

E-mail

chor@pg.gda.pl

Media społecznościowe

facebook.com/achpg

Dyrygent

dr hab. Mariusz Mróz

+48 691 458 384

mmroz@wp.pl

Prezes

Karolina Paczoszka

+48 662 835 533

karolina.paczoszka@gmail.com

Politechnika Gdańska